Ester Almqvist

EAlmqvistMålarinna. Invald 1919.
Ester Almqvist (1869–1934) utbildades vid Tekniska skolan (Konstfack) i Stockholm och sökte sig därefter till Konstnärsförbundets skola där hon tog starka intryck av sina lärare Richard Bergh och Karl Nordström. Hon lämnade dock förbundets skola efter bara ett par år och fortsatte sedan sina studier på Valands målarskola i Göteborg för Carl Larsson och sedan hos Viggo Johansen i Danmark. Hon gjorde studieresor till Schleswig, Böhmen, Italien och Frankrike.
Hennes naturalistiska valörmåleri, ett stämningsmättat skymningsmåleri i Konstnärsförbundets anda, övergick med tiden till en begynnande expressionism i lysande färger. Den stora förändringen kom 1914 då hon inledde en period med initierade arbetarskildringar med hamnmotiv och med fiskarbefolkningens hårda kamp mot elementen. År 1920 bosatte hon sig i Lund. Här blev hon fängslad av det skånska landskapet och hennes motivvärld utvidgades med skildringar av lantarbetarnas liv.
Huvuddelen av Ester Almqvists konstnärliga kvarlåtenskap finns på Malmö museum, som även ordnade minnesutställningar över henne 1935, 1945 och 2018. Hon finns också representerad på Nationalmuseum och Göteborgs konstmuseum./BW

Litt: Birgit Rausing, Ester Almqvist och hennes krets (1998)

Louise Robbert (red), ”Den otroliga verkligheten”, 13 kvinnliga pionjärer (1994)

Se även Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, www.skbl.se