Fredrika Limnell

Socialt verksam. Invald 1885.

Fredrika Limnell (1817–1892) var en av kvinnorörelsens centralgestalter. Redan tidigt hjälpte hon Fredrika Bremer och prinsessa Eugénie i deras sociala arbete. I sin strävan att förbättra kvinnors villkor drogs hon snart in i en rad föreningar. Hon var tillsammans med Sofie Adlersparre (invald 1885) aktiv vid bildandet av Fredrika Bremer Förbundet och satt med i damkommittén vid bildande av svenska Röda Korset 1864–1865. Hon var ordförande i Eugeniahemmets styrelse 1874–1892 och mycket engagerad i Föreningen för gift kvinnas äganderätt och Föreningen för sinnesslöa barn.
Genom arv från sin första man, Pehr Eric Svedbom, vars familjeägda företag Wifstavarf AB gav god avkastning, var Fredrika Limnell ekonomiskt oberoende och kunde frikostigt hjälpa kvinnorörelsen. Hon bekostade till stor del Fredrika Bremers resa från Italien till Palestina. Hemma hos Sofie Adlersparre hörde hon början till Gösta Berlings saga och bidrog sedan med pengar så att Selma Lagerlöf skulle ges möjlighet att avsluta boken. ”Från Shakespeare” stod det på en postanvisning som Fredrika Limnell sände till Victoria Benedictsson när hon genom Sofie Adlersparre fått veta att Victoria Benedictsson längtade efter men inte hade haft råd att köpa Shakespeares verk.

I sitt andra gifte var Fredrika Limnell gift med byråchefen vid SJ Carl Limnell. 1867 byggde paret en ståtlig sommarvilla i schweizerstil med utsikt över Mälaren, nära nuvarande stadsdelen Bredäng. Platsen kallades vid den här tiden Leopolds lyra. Den hade fått sitt namn efter den lyra i trä, som skalden Carl Gustaf af Leopold låtit ställa upp här som en hyllning till Carl Michael Bellman. Villan gavs därför namnet Lyran. Båda makarna älskade sällskapsliv. På Lyran samlades under sommarmånaderna tidens litterära, musikaliska och konstnärliga celebriteter. Jenny Lind, Gunnar Wennerberg, Carl Snoilsky, Carl David af Wirsén, Kristina Nilsson och Henrik Ibsen var bland gästerna. Men också unga okända skalder och musiker bjöds in och gavs tillfälle att framträda. Det var här som gästerna för första gången fick höra dikter ur den då okände Verner von Heidenstams debutsamling Vallfart och vandringsår läsas. Lyran blev så omtalad att till och med Oskar II beslöt sig för att göra ett besök. Författarinnan Lotten Dahlgren (invald 1887) skrev 1912 en bok om sällskapslivet på Lyran som heter just Lyran. När hösten kom fortsatte paret Limnell med liknande litterära sammankomster i sin eleganta våning i Hornska palatset på Fredsgatan 2. Inbjudna gäster tyckte om att komma till Limnells för den ”känsla af hem, af trefnad, af välvilja och hjärtlighet, af godhet och förstående sympati som låg i luften”.
Det Limnellska sommarhuset Lyran står kvar än idag och rymmer numera ett konditori.