Sällskapet Nya Idun

 

Nya Iduns logoSällskapet Nya Idun är en kvinnoförening som bildades 1885. Från en liten krets av vetenskapligt, litterärt, konstnärligt, pedagogiskt eller socialt  verksamma kvinnor har den sedan utvecklats till ett aktivt sällskap med omkring 500 medlemmar – alla stockholmsbaserade yrkeskvinnor.
Styrelsen, kallad Nämnden, består av 20 ledamöter som representerar olika professioner.  Nämndens ledamöter arbetar i utskotten Arkitektur/Konst, Litteratur/Teater, Musik, Vetenskap och Samhälle.
Nya medlemmar utses genom inval.
Den som varit medlem i 50 år blir hedersmedlem och tilldelas ett Guldäpple. För närvarande innehas guldäpplen av ett tjugotal medlemmar.

Annie Bergmans härliga målning i sin helhet av Nya Iduns nämnd år 1935.
Ur denna är vinjettbilden klippt. (Annie Bergman själv sittandes vid nedre kortsidan!)

Annie Bergmans teckning