Amalia Fahlstedt

Författarinna. Invald 1886.

Amalia Fahlstedt (1853–1923) genomgick1868–1872  Jenny Rossanders Lärokurs för lärarinnor. Där lärde hon sig språk och från 1870 gav hon lektioner i engelska, svenska och räkning i en privat skola. Tillsammans med sin syster Bertha drev hon åren 1878–1895 en skola för småbarn, först på S:t Paulsgatan på Söder och sedan på Storgatan 18, dit familjen flyttat. Där bodde Amalia Fahlstedt tillsammans med sina två systrar Bertha och Augusta. Augusta, änka efter handelsmannen Bernt Maartman,  var ensam med sex barn. Ett av dem var Elsa Beskow (invald 1899), som gick sina första skolår i mostrarnas skola. Till hushållet sällade sig efter några år också brodern Eugène. Det var de tre systrarna och brodern Eugène som senare skulle bli förebilderna för Elsa Beskows berättelser om tant Brun, tant Grön, tant Gredelin och farbror Blå.
Amalia Fahlstedt skulle dock bli mest känd som författare. Hon debuterade 1883 med novellsamlingen I flygten. Men hon tvivlade mycket på sin författarförmåga. Det blev broderns nära vän August Strindberg som sände debutmanuset till en förläggare och presenterade henne som “en författarinna som är okänd, men som skall bli djävligt känd. Hon tillhör framtiden!“ Det var också Strindberg som såg till att boken när den kom ut fick fördelaktiga recensioner. Som Amaila Fahlstedts främsta verk räknas romanen En passionshistoria (1897), skriven under siganturen Rafael, som också var namnet på bokens huvudperson och berättarjag. Nästa roman, I dödvattnet (1899) skrevs även den under pseudonymen Rafael. Amalia Fahlstedt utgav ytterligare ett par novellsamlingar samt två barnböcker illustrerade av Elsa Beskow. Men med ökande försöjningsplikter för systerns barn kom hon sedan att mer och mer ägna sig åt översättningsarbete och publicistik.

Amalia Fahlstedt var utrustad med “ett vackert socialt samvete“. Tillsammans med Ellen Key, som hon kände sedan seminarietiden, grundade hon 1892 föreningen Tolfterna med syfte att intressera arbetarkvinnor för kulturella och sociala frågor och att sammanföra kvinnor från olika samhällsklasser. (BW)