Elin Falk

Gymnastikdiretör. Invald  1916.

Elin Falk (1872–1942) var en av den svenska gymnastikens verkliga märkeskvinnor. Hon genomgick 1890–1891 C H Lidbecks gymnastikinstitut i Stockholm och därefter Gymnastiska centralinstitutet, där hon tog examen 1895.  Därefter praktiserade hon i USA, England och Danmark. Åren 1900–1909 var hon lärare vid J. Arvedson gymnastikinstitut i Stockholm. Åren 1909–1932 var hon gymnastikinspektör vid Stockholms folkskolor. Hon var sakkunnig i 1923 års folkskoleundervisningskommitté och 1920-1922 ledamot av Gymnastiska centralinstitutets direktion.
Elin Falks livsverk var att modernisera barngymnastiken vid Stockholms folkskolor. Hon frigjorde den från den lingska gymnastikens stränga regler och skapade rörelser som var mer lämpade för barn. Hon nedlade också stort arbete på att modernisera stadens gymnastiksalar och skaffa lekmateriel mer anpassade för barn samt ordna med skid- och skridskoparker. Tack vare henne blev  idrott en del av den svenska gymnastikundervisningen.

Maja Carlquist skriver i Svenska folkskolans märkesmän under de senaste femtio åren (1942) att Elin Falk ägde “en enastående begåvning, okuvlig energi och arbetsförmåga, ett gymnastiskt och pedagogiskt kunnande av ovanliga måttt och ett moraliskt mod, som icke fruktade något“. Elin Falk tilldelades Illis Quroum 1932. /BW