Gerda Meyerson

Socialt verksam. Invald 1900.

Se Svenskt kvinnobiografiskt lexikon,