Alcyone Adlersparre

Författarinna. Invald 1888.

Alcyone Adlersparre (1851–1895) fick sin utbildning vid Högre Lärarinneseminariet i Stockholm 1869–1872. Därefter undervisade hon i fröken H. Löwens flickskola i Nyköping 1873–1882. Tillsammans med sin styvmor Sofie Adlersparre (invald 1885) var hon en av initiativtagarna till Fredrika Bremer Förbundet. Hennes författarskap är förhållandevis litet. 1873 kom Qvinnan inom den svenska litteraturen, som hon skrev tillsammans med Elvira Huss. 1882 utkom Religiösa sånger. (BW)