Andrea Andreen-Svedberg

Med.doktor. Invald 1919. Sällskapets v. ordf. 1935–1940, ordf. 1943–1944.

Andrea Andreen-Svedberg (1888–1972) med.doktor, tog studenten 1906 och började därefter läsa medicin i Uppsala. Efter med.kand. fortsatte hon sina studier vid Karolinska institutet där hon blev med.lic. 1919. Hon arbetade därefter bl a på Sabbatsbergs sjukhus, på Stockholms stads kliniska laboratorium och som privatpraktiserande läkare. Med.dr. blev hon 1933.
Andrea Andreen tillhörde kretsen kring Kvinnliga Medborgarskolan på Fogelstad och undervisade där tillsammans med Ada Nilsson i sexualhygien. Under mellankrigstiden var hon sakkunnig i bl.a. befolkningskommissionen och en utredning om kvinnoidrott. Andrea Andreen, som själv var en skicklig fäkterska, är en av pionjärerna för införandet av kvinnlig idrott. Hon visade att fysisk ansträngning inte är mer skadlig för kvinnor än för män, något som diskuterades mycket vid denna tid.
Andrea Andreen var medlem i Sveriges radikala kvinnoförbund, som redan 1945 föreslog lagstiftning för att kvinnor och män skulle få lika stor representation i riksdags- och kommunalval. 1946 blev hon ordförande i Svenska kvinnors vänsterförbund, en post som hon innehade till 1964. Som radikalpacifist deltog hon aktivt bl.a. i kampen mot svenska atomvapen.
Andrea Andreen var åren 1909–1915 gift med Nobelpristagaren The Svedberg. /BW

Se även Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. www.skbl.se