Anna Kleman

Socialt verksam. Invald 1907.

Anna Kleman (1862–1940) arbetade på försäkringsbolaget Thule samtidigt som hon ägnade en stor del av sin tid åt ideellt arbete. Under första världskriget var hon engagerad i Rädda Barnens hjälparbete och var en tid också dess ordförande. Liksom sin syster Ellen Kleman (invald 1908) var hon mycket involverad i kvinnosaken. Hon var styrelseledamot, sekreterare och till sist ordförande i Föreningen för kvinnans politiska rösträtt och var den som hälsade välkommen vid invigningen av den internationella rösträttskongressen i Stockholm 1911. Hon var aktiv fredskämpe, ordförande i den svenska sektionen av International Committee of Women for Permanent Peace 1915–1918 och svensk delegat vid dess kongresser i Haag 1915 och Zürich 1919. Hon var också medlem i International Council of Women. Som inbjuden till rådets kongress i Washington 1925 rapporterade hon till tidskriften Hertha, där hon ofta medarbetade. (BW)

Litteratur:

Margareta Larson, De arbetade för fred, Kvinnoföreningar i Sverige med fred på sitt program 1898-1940 (1985)

Signe Höjer, Eldsjälar i fredens tjänst (1986)