Anna Lewin

Museiamanuens. Invald 1907.

Anna Lewin (1868-1973) var under hela sitt yrkesliv verksam vid Nordiska museet. Hon var grosshandlardotter från Stockholm och den yngsta av de tre systrarna Lewin, som alla var invalda i Nya Idun. (Se Maria Lewin, invald 1886, och Visen Lewin, invald 1898). Efter avslutad skolgång anställdes Anna Lewin 1885, bara 17 år gammal, av Arthur Hazelius för att hjälpa till med hans första museisamlingar, som då var inrymda i ett hus vid Drottninggatan. Samma år anställdes också hennes äldre syster Visen, som även hon kom att arbeta med museisamlingarna en stor del av sitt liv. När Nordiska museets nya byggnad på Djurgården  stod klar 1907 följde systrarna självklart med. Anna Lewin arbetade här som föremålsregistrator och föreståndare för högreståndsavdelningen ända fram till sin pensionering 1930. Hon medverkade med artiklar om högreståndskultur i flera av Nordiska museets skrifter. Bland kollgerna på  museet fanns flera iduneser, förutom systern Visen också Gerda Cederblom (invald 1905, se denna) och Ragnhild Bergström (invald 1922). Senare också Laura Stridsberg (invald 1921) och Gunnel Hazelius-Berg (invald 1935).

Genom sitt arbete på Nordiska museet kom Anna Lewin i kontakt med de förmögna systrarna Ingeborg och Gunborg Elfving, som båda var mycket engagerade i Arthur Hazelius projekt och skänkte såväl pengar som föremål till Nordiska museet och Skansen. Systrarna hade i sina respektive testamenten föreskrivit att delar av deras kvarlåtenskap skulle användas för att skapa ett gott boende för ensamstående yrkesarbetande kvinnor. Efter yngsta systerns död 1921 bildades en stiftelse, som hade till ändamål att genomföra planen enligt systrarnas föreskrift. Anna Lewin kom som styrelseledamot och kassaförvaltare att bli den drivande kraften i detta arbete. Hon var verksam i styrelsen ända fram till 1945.

Först 1940 stod Elfvinggården i Äppelviken färdig. Anna Lewin, som då var 72 år, var en av de första som flyttade in. Hon bodde kvar här till hon var 95 år gammal då hon flyttade till Stockholms sjukhem där hon avled kort före sin 105-årsdag 1973. /BW

Litteratur: Elfvinggården 60 år, pdf-fil på nätet.