Anna Linder

Socialt verksam, medicine hedersdoktor. Invald 1930.

Anna Linder (1873–1950) var utbildad sophiasyster. Åren 1915–1920 verkade hon som svenska Röda Korsets delegat bland krigsfångarna i Ryssland där hon var Elsa Brändströms (invald 1920) närmaste medarbetare. Sin främsta insats gjorde hon som chef för det svenska Röda Kors-lägret i Samara i södra Ryssland dit framför allt ungerska och österrikiska fångar skickades. Åren 1923–1924 ledde hon det svenska hjälparbetet i det av fransmännen ockuperade Ruhrområdet i Tyskland.

1927 blev hon medicine hedersdoktor vid Uppsala universitet. /BW