Annastina Alkman

Journalist. Invald 1932.

Annastina Alkman (1879–1971) tog studenten i Stockholm 1897 och studerade sedan vid Stockholms högskola och vid Kgl. Musikkonservatoriet till 1901. 1902 blev hon fil.kand. i Uppsala. Hon bedrev sångstudier för John Forsell och utomlands. Från 1905 medarbetade hon i Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten. Hon var även politiskt verksam som ordförande i Föreningen Frisinnade Kvinnor i Göteborg och v. ordförande i Frisinnade Kvinnors Riksförbund. 1921 var hon delegat vid Kvinnokongressen i Wien.

Annastina Alkman var dessutom en begåvad akvarellist. När hon 1965 gav ut sina barndomsminnen, När gräset var grönt…: minnen från ett oscariskt barndomshem, var det med hennes egna illustrationer. Stockholms stadsmuseum anordnade året efter hennes död en utställning med hennes akvareller, ”Fru Alkmans värld, Stockholmsglimtar från sekelskiftet och senare år genom Annastina Alkman, hennes bilder och kvarlåtenskap”. 1978 ordnades en minnesutställning på Waldemarsudde. Carl Larsson gjorde flera porträtt av Annastina Alkman, ett av dem finns i Thielska Galleriets samlingar. Annastina Alkman var mamma till journalisten Eva von Zweigbergk (invald 1943). /BW

Se även Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, www.skbl.se