Annie Frykholm

Textilkonstnärinna. Invald 1903.

Annie Frykholm (1872 – 1955) var en av pionjärerna inom svensk textilkonst. Hon utbildades vid Tekniska skolan (Konstfack) åren 1890 – 1895. Här var hon samtida med Märta Måås-Fjetterström, Elsa Beskow (invald 1899), Gerda Sprinchorn (invald 1901) och Clary Hahr (invald 1903). De förblev alla vänner livet igenom.

Efter avslutade studier reste Annie Frykholm till Italien och undervisade läsåret 1896 – 1897 i konstslöjd på en flickskola i Padua. Senare företog hon många studieresor till bl.a. Paris och Tyskland men oftast till England där hon hade släktingar på sin mammas sida. Hon besökte bl.a. William Morris, en av förgrundsgestalterna inom Arts-and Crafts-rörelsen, som var mycket i ropet vid den här tiden. Ett av hennes mål var att studera modern textilindustri och hon deltog i viktiga workshops vid textilfabriken i Merton Abbey där William Morris var tongivande mönsterformgivare.

Annie Frykholm deltog flitigt och med stor framgång i tidens stora internationella utställningar. Först i raden var konsthantverksutställningen i Chicago 1905. På världsutställningen i Paris 1925 gjorde svenskt konsthantverk stor lycka och Annie Frykholm belönades med Grand Prix. Även inom Sverige ställde hon ut många gånger, bl.a. på Konst- och Industriutställningen i Norrköping 1906, på Konstindustriutställningen i Stockholm 1909 och på Baltiska utställningen i Malmö 1914.

Anna Maria Roos (invald 1895) beskriver i en artikel i tidningen Idun (21 november 1907) Annie Frykholms konstnärskap: ”Hennes kompositioner äro icke alltid de som i första ögonblicket draga uppmärksamheten till sig; de ha ofta något diskret i både form- och färgverkan, något af fin och stillsam tillbakadragenhet. Men den som söker de solida egenskaperna – en lugn originalitet, som icke sträfvar efter bisarrerier, en väl afvägd komposition, harmoniska färger och nobla linjer – skall alltid med särskild tillfredsställelse se alstren af Annie Frykholms säkra och distingerade begåfvning.”

1907 grundade Annie Frykholm Studio Annie Frykholm för gobelängvävnad. Den låg på Hamngatan 20 i huset där hon också bodde. I porten bredvid bodde gamla vännen och studiekamraten Gerda Sprinchorn tillsamman med finlandssvenska keramikern Ragnhild Godenius (invald 1911). De kom att delta i flera utställningar i Annie Frykholms ateljé. 1912 lämnade paret bostaden på Hamngatan och flyttade till Mäster Samuelsgatan 56. Annie Frykholm följde efter till samma adress och startade här en skola för vävnad och mönsterritning. Parallellt med detta undervisade hon åren 1912-1935 också på Tekniska skolan. Till huset på Mäster Samuelsgatan flyttade också skulptören Olga Lanner (invald 1916) och öppnade Ateljé Smideskonst. Under en period bodde alltså fyra iduneser i samma hus.

Annie Frykholm finns representerad på Nationalmuseum och i Hedvig Ulfsparres textilsamling på Länsmuseet Gävleborg. Hon tilldelades Litteris et artibus 1934. /BW

Littteratur

Edna Martin & Beate Sydhoff, Svensk textilkonst (1979)