Årsmöte + JK med uppdrag att värna både det allmänna och de enskilda

Tänk att det finns så många trevliga och kloka kvinnor! Det fick ett 60-tal iduneser erfara vid årsmötet den 10 april 2019 som hölls i Odd Fellows lokaler, centralt i stan.

Årsmötet inleddes av allas vår ordförande Lotty Nordling som därefter överlämnade ordförandeklubban för själva årsmötet till Christina von Arbin. Efter föredragning av verksamhetsberättelsen, resultat-och balansräkning samt revisionsberättelse beviljades nämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. Kort kan sägas att Nya Iduns ekonomi är god!
Fem ledamöter avgick ur nämnden: Margareta Bengtson, Hillevi Ganetz, Tess Paulsen, Anna Strååt och Ingrid Svensson. De avtackades med personliga ord och vackra blombuketter.
Efter val kom nämnden att bestå av följande ledamöter:  Lotty Nordling, ordförande, Ingar Beckman Hirschfeldt, Ingela Bendt, Iwa Boman, Elizabeth Bonde Hatz, Carola Bratt, Elise Einarsdotter, Birgitta Evengård, Katrin Gramenius, Agneta Hagerman, Inga Lundblad, Margaretha Mellner, Mari Pårup, Antoinette Ramsay Herthelius, Anna Skarhed, Ewa Stackelberg, Christina Tobeck, Ingrid Tobiasson, Gunilla Upmark och Britt Östlund.
Årsmötet valde på förslag av valkommittén Kajsa Lindståhl och Agneta Dreber till revisorer för räkenskapsåret 2019 och Ebba Florin-Robertsson och Desirée Edmar till revisorssuppleanter för samma tid.
Årsmötet valde även ledamöter till valberedningen, nämligen Carola Almqvist (sammankallande), Marie Hafström och Suzanne Unge Sörling.
Ordföranden Lotty Nordling föredrog nämndens förslag till årsavgift (300 kr) och budget för Sällskapet Nya Idun 2020. 

Efter årsmötesförhandlingarna talade den nyss avgångna Justitiekanslern Anna Skarhed om sitt ämbete. Justitiekanslern är en myndighet under regeringen som bland annat har tillsyn över myndigheter, reglerar skadeståndskrav mot staten och är åklagare i tryck- och yttrandefrihetsmål. Vi fick alla en förståelse för hur viktigt Justitiekanslerns arbete är genom Anna som berättade om verksamheten på ett fascinerande och samtidigt ödmjukt sätt. Vi – både Sverige och Nya Idun – kan vara glada för att vi har haft och har en sådan eftertänksam och klok person som kansler och som medlem under de senaste åren.

Tre av årets nyinvalda medlemmarna deltog för första gången i ett samkväm: bokbindare (hos Leonard Gustavsson) Carina Stockenberg,  konsthistoriker (med slott som specialitet) Stina Odlinder Haugbo och författaren Carola Hansson (med bl.a. flera böcker om Lev Tolstoj). De fick presentera sig för oss.

Sedan vidtog middagen och som vanligt pratades det livligt vid alla borden medan vin och god mat avåts. Nya bekantskaper etablerades, samtalsämnena sträckte sig från stort till smått, många skratt hördes – det är alltid en njutning och glädje att få träffa alla trevliga och kompetenta Nya Idun-medlemmar. 

Vid pennan Hillevi Ganetz