Brev från ordföranden

Kära iduneser!
Först en förhoppning att ni alla mår bra och följer de rekommendationer som har meddelats. Själva mår vi bra.

Vi alla bor eller verkar i Stockholm, som är den värst coronadrabbade regionen i Sverige just nu. Läget förändras hela tiden och kräver nya försiktighetsåtgärder. Det innebär att vi tyvärr måste ändra i Nya Iduns planering.

Årsmötet flyttas till 26 augusti

Vi har redan en gång beslutat att vi skulle hålla årsmötet digitalt den 15 april. Det byggde på att vi var flera som gemensamt och på samma plats skulle leda mötet. Det är nu inte längre en lämplig ordning, då flera av oss tillhör riskgruppen. Till det kommer att vi inte förväntar oss så många deltagare. Det är angeläget att så många som möjligt ändå deltar i årsmötet och väljer nya ledamöter och även i övrigt fattar de beslut som ska fattas.

Därför har nämnden mot bakgrund av de exceptionella förhållanden som råder per capsulam beslutat att flytta årsmötet till onsdagen den 26 augusti 2020 och samtidigt genomföra det inställda marssamkvämet om Ellen Key med Ingela Bendt och Claudia Lindén.

De som anmält sig och betalat avgiften till marssamkvämet om Ellen Key förs över till årsmötet och samkvämet den 26 augusti. Om du inte har möjlighet att delta då, får du tillbaka avgiften mot att du mejlar eller sms:ar det kontonummer som gäller till Gunilla Upmark gunilla.upmark@gmail.com eller 070-236 04 91.

Närmare information i nästa programblad, som skickas ut i början av maj. Valberedningens förslag och andra årsmöteshandlingar kommer att snart läggas ut på hemsidan.

Vårutflykten den 10 maj ställs in

Vårutflykten till Arkitekturskolan på KTH måste tyvärr också ställas in. Enligt Elizabeth Hatz kan den förhoppningsvis återkomma nästa vår.

De som har anmält sig och betalat samkvämsavgiften till vårutflykten kommer att få pengarna tillbaka. Mejla eller sms: a Gunilla Upmark era uppgifter om kontonummer till adress: gunilla.upmark@gmail.com eller 070-236 04 91.

För Sällskapet Nya Idun den 30 mars 2020
Lotty Nordling Ingar Beckman Hirschfeldt