Brita von Horn

Författare dramatiker. Invald 1912.

Se Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, https://skbl.se/sv/artikel/BritavonHorn