Carin Boalt

Professor i byggnadsfunktionslära. Invald 1954

Se Svenskt Kvinnobiografiskt lexikon, https://skbl.se/sv/artikel/CarinMargaretaBoalt