Cecilia Bachér

Glasmålarinna. Invald 1890.

Cecilia Bachér (1866–1942) var dotter till målaren och professorn Johan Christoffer Boklund och gick först i lära hos honom, därefter gick hon på Tekniska skolan (Konstfack) i Stockholm och i Kerstin Cardons målarskola. Men hjälp av ett stipendium studerade hon sedan glasmålning utomlands, bl.a. var hon elev hos Carl de Bouché i Műnchen 1888. Hon var sedan i många år medarbetare i sin syster Thyra Grafströms (invald 1915) textilateljé, men ägnade sig i huvudsak åt glasmåleriet. Bland hennes arbeten märks de spetsbågiga fönstren på Gustav Adolf- kyrkans norra och södra sidor efter skisser av kyrkans arkitekt Carl Möller. De porträtterar svenska kungar, slag och kompanimärken. Även i Johannes kyrka finns verk av Cecilia Bachér.

Hon erhöll stora bronsmedaljen vid världsutställningen i Chicago 1893 för kyrkfönster med Birgitta-motiv.