Coraly Zethræus

Socialt verksam. Invald 1885. Sällskapets skattmästare 1885–1903.

Coraly Zethraeus (1840-1921) var en av de femton damer som bjöds in till Nya Iduns allra första möte i februari 1885. Hon kom som artonåring 1858 från Frankrike till Sverige, nyss gift med stadsmäklare Henrik Zethraeus, och blev för återstoden av sitt liv bosatt i Stockholm. Efter hennes död skrev Calla Curman , en av Nya Iduns stiftarinnor,  i en runa i veckotidningen Idun (1921:34):

”Den unga livliga fransyskan vann allas hjärtan och alla tjusades av hennes glittrande glada och soliga temperament. Hela hennes nya stora släkt drogs med in i hennes trollring och var hon visade sig i sällskapslivet blev hon uppburen och firad. En vacker, väl skolad sångröst gjorde henne eftersökt i musikkretsar. Utom hemmet sysslade hon även något med sociala arbeten, så var hon på sin tid med om bildandet av Välgörenhetens Ordnande och satt som styrelsemedlem där under 20 år. Hon arbetade med i startandet av Folkköken och var med i styrelsen så länge denna institution varade. Varmt intresserad av sjukvård i fattiga hem å Östermalm, var hon med när föreningen /Östermalms sjukvårdsförening/  bildades och förblev styrelseledamot ända till sin död. Energisk och duglig som hon var, skydde hon aldrig möda och besvär och skötte utmärkt alla sina värv. De nödlidande hade i henne en förstående och hjärtegod vän.”

”I Filharmoniska Sällskapet, i Musikföreningen och i Nya Idun var hon också verksam. Särskilt minns Nya Idun med tacksamhet den långa följd av år, då Coraly Zethraeus på ett förtjusande sätt utövade värdinneskapet i ungdomsgudinnans ljusa salar under ’den gamla, goda tiden'”, avslutade Calla Curman. /BW