Dorothy Waldenström

Cand.jur., fil.kand. Invald 1978.

Dorothy Waldenström (1919-2018) var född i Norge. Hon tog en norsk juristexamen, men när hon under den tyska ockupationen under andra världskriget skulle sitta ting visade det sig att att domstolen tvingades följa nazistisk lagstiftning. Familjens nära samröre med motståndsrörelsen gjorde att Dorothy tog ställning mot tyskarna och inte kunde stanna i Norge. Med hjälp av flyktingsmugglare tog hon sig därför till Sverige.

Genom sin engelska mamma var Dorothy tvåspråkig och de första åren i Sverige arbetade hon på amerikanska legatiionen. 1945 gifte hon sig med Erland Waldenström, sedermera chef för Grängesbergsbolaget. Två intressen dominerade Dorothys liv, musik och hantverk, framför allt textilier. Musikintresset delade hon med Erland, som bl.a. var ordförande i Konserrthusstiftelsen och i styrelsen för Kungliga Operan och därtill själv en skicklig konsertpianist. Textilintresset ledde till att Dorothy engagerade sig i Handarbetetets Vänner och även var med och katalogiserade Nordiska Museets textilsamling. Famijen bodde på Gröndal på Djurgården och där hade hon både vävstol och knyppeldyna. 1967 var hon tillsammans med Jytte Bonnier med och tog initiativ till Afro Art. Dorothy reste då runt i Afrika och uppsökte hantverkare i en lång rad olika länder för att skaffa leverantörer till det nystartade företaget.

Dorothy såg livet som en bildningsresa. Femtio år gammal började hon läsa på Stockholms universitet och tog en fil.kand. i arkeologi, historia och religionshistoria. Som en röd tråd genom hela hennes liv löpte hennes stora kulturintresse men också hennes engagemang i människor i utsatta positioner. Många är de, framför allt kvinnor, som hon hjälpte, och vars öden hon följde med stark inlevelse. Hon hade själv kommit hit som flykting och var därför mån om att hjälpa andra som av olika skäl hade det svårt. /BW