Ebba Fick

Statens hemslöjdskonsulent. Invald 1934.

Ebba Fick (1880–1937) gick efter avslutad flickskola i Kristianstad på Nääs slöjdlärarseminarium 1902 och deltog i en arbetsstugekurs i Stockholm 1903. Hon gjorde sedan studieresor i Tyskland, Schweiz och Italien. Sin bana inom hemslöjdsrörelsen började hon som föreståndarinna för Gästriklands hemslöjdsförening. Alltifrån Baltiska utställningen i Malmö 1914 var hon ett slags ”ständig kommissarie” för den utställningsverksamhet som bedrevs av Svenska hemslöjdsföreningarnas riksförbund. Då förbundet 1928 inrättade en försäljningscentral i Stockholm utsågs Ebba Fick till dess föreståndare. På Stockholmsutställningen 1930 och Londonutställningen året därpå var hon bl a ansvarig för den uppmärksammade exposén av svensk hemslöjd.  1935 utnämndes hon till statens hemslöjdskonsulent och hann trots sjukdom göra en värdefull insats på denna post.

I Svenska män och kvinnor skriver man att ”Ebba Fick förenade en ovanlig organisatorisk talang med säker smak och uppslagsrikedom. Hennes omfattande studier och resor över hela Europa, hennes känsla för hemslöjdens sociala betydelse, produkternas kvalitet och den lyckliga avvägningen mellan tradition och nyskapande utgjorde en oskattbar tillgång för rörelsen under dess genombrottsår.”