Ebba von Eckermann

Kvinnopolitiskt verksam. Moderata Kvinnoförbundets första ordförande.

Se Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, https://skbl.se/sv/artikel/EbbavonEckermann