Elisabeth Warling

Målarinna. Invald 1887.

Elisabeth Warling (1858-1915) var född i Stockholm, dotter till konditor Viktor Warling och Carin Sjögren. Hon var en utomordentlig tecknare, illustratör och målare. Hennes utbildning började med att hon som elev 17 år gammal kom in på Tekniska skolan i Stockholm 1875. Där stannade hon i två år och kom sedan in på Konstakademien, där hon gick till 1883. Som 27-åring 1885 reste hon till Paris där hon gick på Académie Colarossi. Två år senare fick hon ett resestipendium från Konstakademien sedan hon deltagit i akademiens utställning samma år.

Elisabeth Warling var en skicklig porträttmålare. Ett exempel är porträttet 1855  av Gerda Roosval-Kallstenius (invald 1926) och porträttet av systern, som finns på Nationalmuseum. Elisabeth Warling målade också gärna barnmodeller i relativt söta genrebilder. Vid sina resor använde hon oftast gouachetekniken eller akvarell och gjorde figurstudier och landskapsmålningar. Gouachen Spetsknypplerskan, målad i Brügge, är en inkännande målning av en flandrisk kvinna. Hennes landskapsakvareller från Fontenay aux Roses strax norr om Paris lika väl som från Strandvägen i Stockholm är gjorda med lätt hand och intrikata perspektiv.

Tillsammans med landskapsmålaren Charlotte Wahlström (invald 1887, se denna), som hon träffade under akademitiden, bodde Elisabeth Warling i Arild vid kusten i Skåne under sin sista produktiva tid. Flera färgstarka akvareller finns bevarade från den tiden bland annat Hamnen i Arild, 1896, även den i Nationalmuseums samlingar.

Elisabeth Warling ställde aldrig ut på Salongen i Paris som flera av hennes studiekamrater och vänner gjorde. Hon var däremot aktiv i Svenska konstnärernas förenings utställningar i Stockholm från tidigt 1890-tal, hon deltog i Föreningen Svenska konstnärinnors utställningar 1911 i Stockholm och 1912 i Lund. Hon deltog i Baltiska utställningen 1914 i Malmö. En retrospektiv minnesutställning visades i Konstnärshuset i Stockholm året efter hennes död.

Hon är porträtterad av studiekamraten målaren Fanny Brate (invald 1891, se denna) i en bröstbild i olja från tidigt 1880-tal. Porträttet finns i Nationalmuseums samlingar.

Elisabeth Warling är utöver Nationalmuseum representerad på Östergötlands museum i Linköping och Västergötlands museum i Skara.

Förutom Nya Idun var Elisabeth Warling medlem i Svenska konstnärernas förening och Svenska konstnärinnors förening från 1911.

                                                                                                        Lena Holger

Litteratur:

Benezit Dictionary of Artists, Oxford University Press 2011.

Hedvall, Anders, ”Bohuslän i konsten”, Sveriges allmänna konstförenings publikation LXIV 1956.

”En bortgången målarinna” i Idun, nr 2, 1916.

Svenskt konstnärslexikon, Allhems förlag, Malmö 1967 s 594.