Ellen Ankarsvärd

Socialt verksam. Invald 1885.

Ellen Ankarsvärd (1833–1898) var ledande inom 1800-talets kvinnorörelse. Hon var nära medarbetare till Sophie Adlersparre (invald 1885). År 1873 grundade Ellen Ankarsvärd tillsammans med Anna Hierta-Retzius (invald 1885) Föreningen för gift kvinnas äganderätt. Hon hörde också till stiftarna av Fredrika Bremer Förbundet. Ellen Ankarsvärd blev känd för sin goda organisationsförmåga. Ellen Key sa om henne att ”ingen juridisk fråga, intet praktiskt problem var svårlöst för henne”.
I Handarbetets vänner ingick Ellen Ankarsvärd i ekonomiutskottet, vilket fick stor betydelse för den unga föreningen. År 1896 blev hon vald till den första ordföranden i den nybildade Svenska kvinnors nationalförening. /BW