Ellen Fries

Ellen FriesFil.dr., historiker. En av Nya Iduns stiftarinnor. Sällskapets första ordf. 1885–1887.

Ellen Fries (1855–1900) blev 1883 Sveriges första kvinnliga filosofie doktor. Hon disputerade i Uppsala på en avhandling om Sveriges och Nederländernas diplomatiska förbindelser under Karl X Gustavs regering och blev mycket hyllad för sin pionjärinsats. Men alla var inte positiva. Under promotionsmiddagen uttryckte professor skytteanus Oscar Alin förhoppningen att hon skulle bli Sveriges första – och sista – kvinnliga filosofie doktor!

Kvinnor kunde inte få tjänster vid universiteten på den här tiden utan Ellen Fries kom under resten av sitt liv att verka som lärare i Stockholm, först vid Wallinska skolan och från 1885 vid Åhlinska flickskolan. Där var hon med och startade den gymnasiala verksamheten för vilken hon blev studierektor.
Ellen Fries deltog aktivt i tidens kvinnorörelse. Hon var med och bildade Fredrika Bremer Förbundet och tog 1896 initiativ till grundandet av Svenska kvinnors nationalförbund, som skulle vara en paraplyorganisation för svenska kvinnoföreningar och internationellt samarbete. Hon skrev artiklar i Sophie Adlersparres Tidskrift för hemmet, vars främsta syfte var att ta upp kvinnans ställning och rättigheter i samhället. Tidningen ombildades sedan till Dagny och även där medverkade Ellen Fries 1886–1895. Hon skrev också ett stort antal artiklar för andra tidningar och föreläste under några år på Pedagogiska lärokursen i Stockholm.
Ellen Fries fortsatte hela tiden sitt historiska författarskap och utgav  böcker om den svenska kvinnans ställning, om kvinnohistoria ( Märkvärdiga qvinnor i två band, 1890–1891), om den svenska odlingens stormän m.m. Om Ellen Fries akademiska tid i Uppsala skrev hennes studentkamrat journalisten Maria Cederschiöld (invald 1885) en bok, En banbryterska, Skildringar från Ellen Fries’ studentår i Uppsala (1913).
I Nya Idun höll Ellen Fries flera föredrag i ämnen från 1600-talet och ledde också en diskussionskväll om nya möjligheter för yrkeskvinnor. Enligt sällskapets historia var hon ”utmärkt på ordförandeposten genom sin klarhet, sin lätthet att uttrycka sig och sitt sinne för humor”. /BW

Se även Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, www.skbl.se