Emma Toll

Målarinna. Invald 1888.
Emma Toll (1847–1917) var skräddardotter från Nyköping. Hon utbildades vid Konstakademien 1864–1870. Hon tillhörde den första gruppen kvinnliga konstnärer som fick möjlighet att studera vid den då nyinrättade s.k. Fruntimmersavdelningen.  Åren 1878–1883 vistades hon i Paris och tog lektioner för flera av tidens kända konstnärer. Här lärde hon sig att måla ljus och dagrar i impressionisternas efterföljd. En inspiration som återfinns i hennes senare produktion. Två gånger lyckades hon bli antagen till Parissalongen, 1880 och 1881. Hennes måleri omfattar blomsterstilleben, porträtt och genrebilder. Framför allt blev hon känd för sina psykologiskt inkännande porträtt.

Åter i Stockholm anställdes Emma Toll som teckningslärare i Anna Sandströms skola där hon verkade åren 1883–1897. Det kom att bli som pedagog hon gjorde sina främsta konstnärliga insatser. Förutom i skolan undervisade hon också privatelever i teckning och målning. Därtill var hon vid sidan av sin lärartjänst en flitig utställare. Hon fanns med på den nordiska konst- och industriutställningen i Köpenhamn 1888. I Sverige deltog hon i ett stort antal utställningar arrangerade av Svenska konstnärers förening i Stockholm, Föreningen svenska konstnärinnor och av Liljevalchs konsthall. På Konstakademien utställning 1885 var hon representerad med två porträtt.

Emma Toll finns representerad på ett flertal svenska museer, bl.a. Nationalmuseum, Östergötlands museum och Nordiska museet. /BW