Eva Hökerberg

Chefredaktör. Invald 1929. Sällskapets v.ordf. 1941–1943. Guldäpple 1979.

Eva Hökerberg (1899–1990) tog studenten 1919 och började samma år arbeta som journalist på Nya Dagligt Allehanda där hon snart gjorde sig känd som en snabb reporter och även startade en specialavdelning för kvinnliga läsare. 1924 blev hon medarbetare i tidningen Idun och var dess chefredaktör 1928–1962. Under Eva Hökerbergs tid inföll Iduns glansperiod, i hög grad ett resultat av hennes förmåga att kombinera tidningens traditionellt litterära inriktning med mångsidiga aktualiteter. Kring sig samlade hon en namnkunnig skara iduneser, Ruth Hamrin-Thorell (invald 1958, se denna) var redaktionssekreterare, Marianne Zetterström, signaturen Viola (invald 1962), skrev filmrecensioner, Kerstin Bernhard (invald 1969) fotograferade, och skrev gjorde också Barbro Alving, Bang (invald 1935, se denna), Gunilla Skawonius (invald 1939) och Ingrid af Ström (invald 1957) . Med sitt starka intresse för kvinnans ställning i yrkesarbete och samhälle gav Eva Hökerberg tidningen en mångfasetterad och modern prägel. Idun skulle vara en tidning för kvinnor som arbetade såväl i som utanför hemmet. Utöver artiklar i praktiska ämnen hade det litterära stor plats. Och här fanns bidrag även av män, som Hjalmar Söderberg, prins Wilhelm och Nils Ferlin.

Åren 1927–1942 var Eva Hökerberg ledamot av Stockholms stadsfullmäktige och 1938–1940 ordförande i Yrkeskvinnors Riksförbund. Hon var vice ordförande i Dramatens styrelse 1947–1964 och styrelseledamot i bl.a. Föreningen Norden. När Idun 1963 slogs ihop med VeckoJournalen satt hon med i den nya sammanslagna tidningens redaktionsråd.

Se även Svenskt kvinnobiografiskt lexikon www.skbl.se