Eva Lagerwall

Läkare. Invald 1935.

Eva Lagerwall (1898–1960) var född i England, dotter till den svenske industrimannen Ivar Lagerwall. Hennes skolgång förlades dock till Sverige. Hon tog studenten 1917 och läste sedan medicin i Lund. Hon valde att specialisera sig inom psykiatri, vilket var mycket ovanligt för den tidens kvinnliga läkare. Under 1930- och 40-talet arbetade hon på Serafimerlasarettet, Långholmen och Beckomberga i Stockholm samt på psykiatriska sjukhuset i Lund. 1940 blev hon överläkare på Ulleråkers sjukhus i Uppsala där hon organiserade och ledde den rättspsykiatriska avdelningen. Hon var en av sin tids främsta rättspsykiatriker och fick bl.a. i uppdrag att modernisera det svenska rättspsykiatriska undersökningsväsendet. Ulleråkers sjukhus är numera inordnat under Akademiska sjukhuset i Uppsala men på det gamla sjukhusområdet finns sedan 1993 en väg som blivit uppkallad efter henne, Eva Lagerwalls väg. /BW

Litt: Inger Ärlemalm (red), Uppsalakvinnor, Porträtt av berömda och bemärkta kvinnor i Uppsala (2007)