Fogelstad

Fogelstad Kvinnliga Medborgarskola har nära anknytning till Nya Iduns historia och det var med stolthet vi fick göra ett besök söndagen den 7 maj 2023. Tack vare idunesen Tjia Torpe, ordförande i Insamlingsstiftelsen Fogelstad fick vi tillbringa en hel dag i den historiska miljön. 

Totalt 34 iduneser begav sig till Södermanland per bil eller cykel denna soliga söndag som också var en av de första vårdagarna. Väl framkomna till den tidigare inspektorsbostaden som rektor Honorine Hermelin gav namnet Lilla Ulfåsa efter sitt släktgods Ulfåsa i Östergötland, välkomnades vi av Tjia, med en fantastiskt god lunch, bistådd i köket av sin man Peter Mosskin.

Ebba Johannesson gav oss sedan en visning av det som nu är skolhus, tidigare även rektorsbostad och vi blev mäkta imponerade av det arbete som nu har lagts ner för att renovera byggnaden och inreda rummen. Ursprungligen gjordes vinden i ordning till festsal, tak och väggar målades blå, en scen gjordes i ordning och här hölls berättarkvällar, teateruppträden, sångstunder och annat. Skolan hade dessutom tillgång till Fogelstads mejeri tvärs över vägen, då det behövdes sovsalar för kursdeltagarna. Mejeriet fick namnet ”Rosenhane” som var namnet på ett pensionat i rollspelet som skolan då arbetade med för att lära sig hur en kommun fungerar. Där inryms idag utställningen om Fogelstadgruppen som delgavs oss med en mycket lärorik guidning. Det arbete som stiftelsen med Tjia i spetsen genomför nu är ett sätt att återföra miljön till den anda som präglade den Kvinnliga Medborgarskolan 1922-1954. 

Tanken på att starta en Kvinnlig Medborgarskola väcktes av de fem första kvinnorna som valdes in i Sveriges riksdag 1922: Kerstin Hesselgren, Elisabeth Tamm som båda tillhörde det Frisinnade partiet, läkaren Ada Nilsson, pedagogen Honorine Hermelin samt journalisten och författaren Elin Wägner. Ada, Elin och Kerstin var tillika iduneser. Detta var tre år efter det att kvinnor skulle bli myndiga vid samma ålder som män – 21 år och därmed få rösträtt i riksdagsvalet. Dessa fem kvinnor blev den så kallade ”Konstellationen”. De kallades också Fogelstadgruppen eller Tidevarvsgruppen efter tidningen de gav ut. ”Om det skall märkas att kvinnorna kommit in i samhällslivet, måste de bli många och kunniga”, sa Elisabeth Tamm som bjudit in dessa fyra kvinnor. Så föddes tanken på att starta en kvinnlig medborgarskola på Fogelstad, Elisabeth Tamms gods i Julita. 

Ur skolans första prospekt kan vi läsa: Skolan ville vara ”en fristad, ett lufthål i denna värld av isolering bakom skiljande murar – klassmurar, åsiktsmurar, yrkesmurar, partimurar – så att man om möjligt där skulle kunna dra ett djupt och fritt andetag endast och allenast i egenskap av människa – medborgare!” Skolan riktade sig inte till kvinnor av någon viss partitillhörighet. Dess första princip var att stå öppen för alla åsiktsriktningar. Ambitionen var att också samla kvinnor med olika social och kulturell bakgrund.

Under sina trettio år som den Kvinnliga Medborgaskolan var igång, den lades ner 1954, hade man drygt 2 000 kursdeltagare. Många av dem lät senare tala om sig i olika sammanhang. En period var exempelvis nästan hälften av alla kvinnliga riksdagsledamöter – åtta av 18 – före detta kursdeltagare på Fogelstad. 

När Lilla Ulfåsa lades ut för försäljning 2019 togs ett initiativ att försöka köpa huset och åter bedriva verksamhet på denna betydelsefulla plats. Kulturföreningen Fogelstad bildades 1995 och involverades i arbetet. Insamlingsstiftelsen Fogelstad godkändes av Länsstyrelsen 2019 och man började sälja byggstenar för att kunna säkra ett köp av huset. En vänförening skapades i syfte att verka i Fogelstadgruppens och Kvinnliga Medborgarskolans anda och att vara radikal och utmana vår samtid.

Vid pennan Britt Östlund

pastedGraphic.png