Ina Almén

Socialt verksam. Invald 1902.

Ina Almén (1863–1938) var utbildad vid Tekniska skolan (Konstfack) och Högre Konstindustriella skolan. I början av 1900-talet arbetade hon först på Svensk Konstslöjd och därefter med ekonomi på Norstedt & Söners förlag. Tillsammans med sin goda vän Anna Whitlock (invald 1885) var hon med och startade den första svenska kooperativa butiken, Kvinnornas andelsförening Svenska Hem, som 1905 öppnade på Jakobbergsgatan 6. Anna Whitlocks idé, som hon hämtade från England, var att skapa arbetstillfällen för kvinnor och att bidra till en rättvisare värld i protest mot det lurendrejeri och snusk som var vanliga i dåtidens livsmedelshantering. Svenska Hem blev också något av pionjärer när det gällde konsumentupplysning. Anna Whitlock övertalade Ina Almén att bli verkställande direktör för det nybildade företaget.  Med sitt intresse för formgivning och slöjd gick Ina Almén in för att skapa en vacker miljö i den nyöppnade butiken. Det var också hon som skapade Svenska Hems symbol, en blomsterkrans med ett S och ett H inflätade. Svenska Hem blev så småningom en hel kedja av affärer, som alla drevs av kvinnor.  1917 uppgick kedjan i Konsumtionsföreningen Stockholm med omnejd. Berättelsen om Svenska Hem blev 2013 underlag för den den omtalade TV-serien Fröken Frimans krig.

Ina Almén blev legendarisk som företagare. Gurli Linder (invald 1897) intervjuade henne i tidningen Idun i april 1908 och framställde henne som en framgångssaga. Ina Alméns porträtt fanns på tidningens förstasida. Gurli Linder beskriver henne som en person med stor intellektuell begåvning, sällsynt redig tankeförmåga, strängt målmedveten energi och en duktig arbetsledare. – Efter en konflikt med styrelsen angående gratifikationer till personalen sa Ina Almén upp sig 1910 och lämnade Svenska Hem. Utöver sina konstnärliga intressen brann hon också för handikappfrågor och ömmade särskilt för polioskadade barn. Efter tiden på Svenska Hem ägnade hon sig åt att bygga upp ett hem för handikappade barn som hon sedan utvidgade till ett skolhem på Lidingö. Hon organiserade dessutom en särskild kontorsavdelning och yrkesskolor för handikappade. /BW

Litt: Monika Björk & Eva Kaijser, Svenska Hem – en passionerad affär (2005). Ny utgåva 2013: Svenska Hem, Den sanna historien om Fröken Frimans krig.

Se även Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, www.skbl.se