Ingeborg Petrelli

Direktris för Handarbetets Vänner. Invald 1888.

Ingeborg Petrelli (1848–1923) hade ett brinnande intresse för kvinnliga hemslöjdstraditioner. Åren 1884–1892 var hon ledare för Handarbetets Vänner, som 1874 hade grundats av Sofie Adlersparre (invald 1885) med målet att bevara kunskaper om textilt arbete och ge kvinnor möjlighet till egna inkomster.

Under en resa i Östergötland upptäckte Ingeborg Petrelli att det i Vadstena med omnejd fanns en gammal knyppeltradition som gick tillbaka till åtminstone 1600-talet. Kunskapen att knyppla spetsar hade här gått i arv i många generationer och hade genom århundradena bidragit till familjernas försörjning. På 1800-talet hade de handknypplade spetsarna fått konkurrens av maskinknypplade mycket billigare spetsar. Ingeborg Petrelli såg en tradition på väg att försvinna. Hon tog därför initiativ till en knypplerskeskola i Vadstena för att slå vakt om kunskapen om den för Vadstena speciella knypplingskonsten. Hon ledde skolan i 14 år.

1904 anordnade Föreningen för Svensk Hemslöjd på initiativ av Ingeborg Petrelli en spetsutställning i Stockholm. Till utställningen lånade hon in gamla spetsar från såväl kungafamiljen som gamla adelsfamiljer för att visa spetsarnas historia men här fanns också en avdelning med dåtidens moderna spetsar och mönster. Drottning Sofia var utställningens höga beskyddare.

Ingeborg Petrelli var själv en hängiven samlare av gamla spetsar, mest svenska men även en del från andra länder. Därtill samlade hon på föremål som hade med knyppling att göra. Efter hennes död skänkte hennes man, krigsarkivarien Johannes Petrelli, hela samlingen till Nordiska museet. Den omfattar 1 100 nummer och innehåller utöver gamla spetsar också trådprover, knyppelpinnar, knyppeldynor, mönster och speciallitteratur.

Vadstenaspetsar har blivit ett begrepp. I Vadstena bedrivs numera kurser i knyppling av Föreningen Svenska Spetsar. Här finns sedan 2005 också ett spetsmuseum där man dels visar stadens gamla knypplingstraditioner, dels ger prov på vår tids knyppling. /BW

Litteratur
Ingeborg Petrelli, Spetsutställningen i Stockholm (1904)