Ingegerd Dormling

Fil.lic., forskningsledare. Invald 1972. Sällskapets ordf. 1991–1995.

Ingegerd Dormling (1929–2014) utbildade sig till hortonom på Alnarp och var efter examen 1958 forskningsassistent vid Skogshögskolan i Stockholm 1958–1971. Hon blev fil.lic. vid Stockholms universitet 1965 och forskningsledare på Skogshögskolan (senare SLU) 1971.

Under slutet av 1960-talet genomförde hon banbrytande studier över olika granpopulationers beroende av nattlängden för uppbyggnad av frosttolerans under sensommaren och hösten. Hennes resultat väckte stor uppmärksamhet i skogliga plantskolor. Ingegerd Dormling blev något av en konsult, som man kallade på närhelst det uppstod problem vid odlingen. Hon deltog också i utvecklingen av frysförsök för att utröna olika sorters frosttolerans. Hennes skogliga grundforskning kom att betyda mycket för såväl statliga som privatägda skogsföretag.   Under många år gjorde Ingegerd Dormling viktiga insatser i Föreningen för dendrologi och parkvård där hennes kunskaper som hortonom kom väl till pass. Bl.a. arrangerade hon temakurser där det träd som valts till Årets träd behandlades under föreläsningar och exkursioner. Hon medverkade också flitigt i föreningens årsbok Lustgården.

Förutom att vara en aktiv och uppskattad medlem i Nya Idun och sällskapets ordförande under fyra år var Ingegerd Dormling mycket engagerad i kören Schola Cantorum, vars ordförande hon var 1992–2003. /BW