Ingegerd Möller – markens, miljöns och materiens uttolkare

Den 11 februari samlades sex iduneser på Konstakademien för att se Ingegerd Möllers utställning med måleri och textil.

Det blev en välbehövlig energikick i en kall vinterdag.  Redan i entrén till utställningen kunde vi se och inhandla konst, litografier, böcker och vykort.

Om Ingegerds bakgrund och uppväxt berättade Carola Bratt, som var Ingegerds nära vän i 40 år. Därefter gick vi runt i de tre största salarna, såg Ingegerds oljemålningar, collage, akvareller, grafiska blad och textila verk och imponerades av hennes mångsidighet.  

Ingegerd hade en stor samling verk av konstnärer som i de flesta fall var hennes personliga vänner. Dessa verk kunde vi se i ett eget rum i utställningen, kallad ”Vänner och bekanta” där drygt 50 konstnärer var representerade.  

Fyllda av starka intryck slog vi oss sedan ner i Akademiens kafé med en lätt och god lunch.

Ingegerd föddes år 1928 i väglöst land i Västra Vålådalen. Där växte hon upp i en familj som alltid var uppmuntrande och med farmor som lärde henne ”se med stor uppmärksamhet” och att ”allt i naturen är till nytta”.  Ingegerd studerade tidigt i Stockholm, Köpenhamn, Paris. De studieresor hon också gjorde blev för henne viktiga inspirationskällor.

Ingegerd var bland annat verksam i Bohuslän och Jämtland. Hon hyllades av kritiker och publik för sin ”sinnlighet, friskhet och kärlek till landskapet ” i sitt måleri. Många av hennes stora vävnader för offentlig miljö utfördes i nära samarbete med Handarbetets Vänner. 

År 1986 flyttade Ingegerd med sin man Olle Norell till en äldre skolbyggnad i Noor nära Vätö i Roslagen där hon sedan var verksam in i det sista. Ingegerd dog i sitt hem augusti 2018.

Ingegerd valdes år 1967 in som ledamot av Kungl. Akademien för de fria konsterna, som hon sedermera utsåg till universell testamentstagare. Hennes sista vilja var att hennes kvarlåtenskap, däri hennes egna verk och konstsamling, skulle säljas och inkomsten användas till en stipendiefond, Olof Norells och Ingegerd Möllers Minnesfond, med en årlig utdelning till kvinnliga konstnärer.

 

Vid pennan Carola Bratt