Karin Westman Berg

Fil.dr, docent. Kvinnoforskare. Invald 1973.

Karin Westman Berg (1914–1997) var en av pionjärerna inom kvinnoforskningen. Hon var född i Uppsala, dotter till teologen professor Knut B. Westman. Efter fil.mag.-examen 1941 blev hon läroverkslärare först i Luleå och sedan i Härnösand. 1943 blev hon sekreterare i Fredrika Bremer Förbundet och satt i dess styrelse till 1977. Karin Westman Berg doktorerade 1962 på en avhandling om CJL Almqvists kvinnouppfattning. Hon blev docent och var 1967–1972 e. universitetslektor vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala. Där startade hon Kvinnoforskningsseminariet. Det var förlagt till Kursverksamheten eftersom det ännu inte fanns utrymme för kvinnoforskning vid litteraturvetenskapliga institutionen. Karin Westman Berg blev en internationellt känd kvinnoforskare och initierade 1975 den första kvinnohistoriska konferensen i Skandinavien. Eftersom inget skandinaviskt universitet ville ta emot den fick den förläggas till Holland. 1977 fick hon en personlig forskartjänst inom litteraturvetenskap vilket gav henne möjlighet att tillsamman med bl.a. Birgitta Holm (invald 2009) och Ingeborg Nordin Hennel starta Kvinnolitteraturprojektet. Vid sin pensionering 1982 tilldelades Karin Westman Berg professors namn. Karin Westman Berg gav ut flera böcker.  Till de mest kända hör Könsdiskriminerig förr och nu (1972) och Gråt inte – forska! (1979).

Sedan 2003 finns i Uppsala ett stipendium som bär Karin Westman Bergs namn och delas ut till kvinnliga forskare som verkar i hennes anda. /BW

Litt: Inger Ärlemalm (red), Uppsalakvinnor, Porträtt av berömda och bemärkta kvinnor i Uppsala (2007)