Lilly Hellström

Rösträttskvinna, publicist. Invald 1915.

Se Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, https://skbl.se/sv/artikel/LillyHellstrom