Lizinka Dyrssen

Socialt verksam. Invald 1912.

Lizinka Dyrssen (1866–1952) var en av de ledande inom den svenska kvinnorörelsen. Redan under uppväxten intresserade hon sig för samhällsfrågor. Tidigt kom hon med i Fredrika Bremer Förbundet och var 1920–1937 dess ordförande. Hon var en av initiativtagarna till förbundets lanthushållsseminarium i Rimforsa, det första i sitt slag i Sverige.
Lizinka Dyrssen var ordförande i Stockholms kvinnliga rösträttsförening och var 1911 en av stiftarna av Stockholms moderata kvinnoförbund, där hon också var ordförande. Vid omorganisationen av Svenska Röda Korset 1904 gjorde hon viktiga insatser och var 1906–1926 ordförande i dess Direktion1 och satt 1915–1926 som ordförande för dess överstyrelse.

Lizinka Dyrssen tilldelade Illis Qurum 1937. /BW

Se vidare Svenskt Kvinnobiografiskt Lexikon, www.skbl.se.