Louise von Bahr

Gymnastikdirektör. Invald 1931.

Se Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, https://skbl.se/sv/artikel/LouisevonBahr