Maria Aspman

Rektor, socialt verksam. Invald 1902.

Maria Aspman (1865–1944) blev 1917 rektor för Fredrika Bremer Förbundets skola för kvinnlig yrkesutbildning. År 1920 utnämndes hon till rektor för Stockholms stads högre folkskola för kvinnlig utbildning. Maria Aspmans vän genom åren Karolina Widerström (invald 1886) var styrelseordförande för först Fredrika Bremer Förbundets skola och sedan för den kommunala skolan. De två förenades inte minst i sin uppfattning om det sociala ansvaret. När Karolina Widerström engagerade sig i skolfrågorna blev Maria Aspman hennes medarbetare när det gällde att undervisa om sexualhygien bland ungdomen.

De båda vännerna hade gemensamt hem och det blev under många år centrum för ledande kvinnor i Stockholm. Efter deras bortgång har deras våning tillhört Kvinnliga akademikers förening, som där har sin klubblokal. /BW

Se även Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, www.skbl.se