Mathilde Wigert-Österlund

Målarinna. Invald 1906.

Mathilde Wigert-Österlund (1873–1943) var en av Uppsalas främsta konstnärer. Hon föddes i Jönköping men familjen flyttade till Stockholm på 1880-talet där Mathilde sedan studerade vid Konstakademien åren 1896–1903. Under studietiden träffade hon sin man konstnären John Österlund. Tillsammans gjorde de vidsträckta resor i Europa för att se på konst. Rembrandt, Rubens, Constable och Hammershöi var konstnärer som kom att göra djupt intryck på Mathilde Wigert-Österlund. Hennes tidiga arbeten präglades av nationalromantiska stämningar med motiv från Uppsala och Visby. Senare blev hennes måleri mer expressivt och känslomässigt. Från 1908 bodde paret Österlund i Uppsala, först i Bruno Liljefors gamla ateljé i Kvarnbo strax utanför stan, sedan i en villa på Luthagen. Deras hem blev den självklara medelpunkten i dåtidens uppsaliensiska konstnärsliv. Med åren drabbades Mathilde Wigert-Österlund av allvarliga psykiska problem och vårdades på Ulleråkers sjukhus långa perioder. Under sjukdomstiden övergav hon sitt måleri och skrev i stället ett antal böcker som hon gav ut på eget förlag. När hon så småningom kände sig bättre kunde hon dock återvända till sitt måleri. Så sent som 2010 visade Uppsala konstmuseum en stor utställning med hennes verk. /BW

Litt: Inger Ärlemalm (red), Uppsalakvinnor, Porträtt av berömda och bemärkta kvinnor i Uppsala (2007)