Nämnden 2013

Vid årsmötet den 23/4 2013 i Oscars församlingssal avgick Annika Hökerberg och Sara Wijk. Efter nyval av Jelena Jangfeldt och Lotty Nordling samt omval av övriga fick nämnden följande sammansättning:

Carola Almqvist, sekreterare (samhälle)
Astrid Assefa (litteratur och teater)
Dilsa Demirbag-Sten (samhälle)
Else Marie Friis (vetenskap)
Ulla-Carin Giertz, klubbmästare med ansvar för samkvämskontot (konst)
Agneta Ginsburg, nämndsekreterare (vetenskap)
Elisabeth Grate (litteratur och teater)
Marie Hafström (samhälle)
Lena Holger, ordförande (konst)
Jelena Jangfeldt (musik)
IngMari Landin (musik)
Marie Ledin, skattmästare (konst)
Camilla Lundberg (musik)
Anja Liedtke (litteratur och teater)
Lotty Nordling (samhälle)
Britt-Ingrid ”BIP” Persson (konst)
Erna Petterson, klubbmästare (vetenskap)
EwaMaria Roos, klubbmästare (litteratur och teater)
Anna Strååt, vice ordförande (musik)
Marianne Treschow, klubbmästare (vetenskap)
Agneta Paulsson har adjungerats som klubbmästare.

Britt Dahlström har fortsatt fungerat som Sällskapets arkivarie.