Nämnden 2020

Vid årsmötet den 26/8 2020 på Kristinehovs Malmgård avgick åtta ledamöter ur nämnden: Ingar Beckman Hirschfeldt, Elizabeth Bonde Hatz, Inga Lundblad, Mari Pårup, Antoinette Ramsay Herthelius, Anna Skarhed, Ingrid Tobiasson och Gunilla Upmark.

Efter nyval av Magna Andreen Sachs, Elin Claeson Hirschfeldt, Ingegärd Franzén, Catherine von Heidenstam, Eva Nikell, Stina Odlinder Haubo, Fanny Sachs och Maria Schottenius samt omval av Carola Bratt, Elise Einarsdotter, Birgitta Evengård och Ewa Stackelberg fick nämnden följande sammansättning:

Lotty Nordling ordförande (samhälle)
Elise Einarsdotter vice ordförande (musik)
Carola Bratt sekreterare, (konst och arkitektur)
Ingela Bendt klubbmästare (litteratur och teater)
Iwa Boman klubbmästare (litteratur och teater)
Birgitta Evengård klubbmästare (vetenskap)
Agneta Hagerman klubbmästare  (musik)
Margareta Mellner klubbmästare (vetenskap)
Ewa Stackelberg klubbmästare, (konst och arkitektur)
Katrin Gramenius skattmästare (samhälle)
Magna Andreen Sachs (vetenskap)
Elin Claeson Hirschfeldt (litteratur och teater)
Ingegärd Franzén (musik)
Catherine von Heidenstam (samhälle)
Eva Nikell (samhälle)
Stina Odlinder Haubo (konst och arkitektur)
Fanny Sachs (konst och arkitektur)
Maria Schottenius (litteratur och teater)
Christina Tobeck (musik)
Britt Östlund (vetenskap)

Anna Strååt webmaster, adjungerad

Revisorer: Agneta Dreber (omval) och Elisabeth Westberg (nyval)
Revisorssuppleanter: Désirée Edmar och Ebba Florin-Robertsson (omval)

Valberedningen: Carola Almqvist (sammankallande), Marie Hafström och Suzanne Unge Sörling (omval av alla)

Sällskapets arkivarie: Britt Dahlström,  Carola Almqvist  vice (omval)