Natalia Frölander

Socialt verksam. Invald 1885.

Natalia Frölander (1858-1951) var filantrop och folkbildare. Hon var gift med finansmannen Teodor Frölander. Paret ingick i Ellen Keys närmaste krets och tillhörde de första som bosatte sig i den nya villastaden Djursholm. Natalia var en handlingskraftig person med många järn i elden. Bland annat var hon styrelseledamot i Föreningen för folkbibliotek och läsestugor och i Stiftelsen Maria husmodersskola. Hon var en av de mest hängivna och långvariga ledarna för samkvämen i Ellen Keys Tolfterna. Med sin prydliga handstil skev hon många av samkvämens minnesanteckningar. Tillsammans med Anna Lindhagen (invald 1903)  sammanställde hon en minnesskrift över samkvämens historia 1932. 

Texten är hämtad ur Lisbeth Håkansson Petrés bok Tisdagar med Tolfterna, Nätverkande kvinnor i sekelskiftets Stockholm (2019) och återges här med vänligt tillstånd av författaren.