Platsens själ – en irländsk arkitekturvandring

Denna ruggiga 17:e novemberdag var det trivsamt att komma till Stockholms Borgargilles festvåning, en för oss ny lokal. Redan nere i entrén hördes glada röster från en talrik skara, som helt fyllde lokalerna och njöt ett glas välkomstvin.
Sthlm.s Borgargille El. Hatz 1 redElizabeth Hatz är inte bara arkitekturprofessor på KTH utan även senior lecturer vid University of Limerick. Hon var nyligen hemkommen efter en studieresa till Irland med 24  KTH-studenter, som imponerats storligen av irländsk arkitektur.
Elizabeth anser att den yttre formen oftast står i fokus i dagens arkitektur medan däremot hur dess åldrande kan komma att te sig kommer i skymundan. Att med hjälp av dagsljus och material skapa rum som berör och förmedlar en tillhörighetskänsla, att använda arkitekturen som en bakgrund för något som är större än man själv – det är den stora konsten, vilket den irländska arkitekturen av idag lyckas med och vinner utmärkelser för.

Genom att Irland alltid har varit tättbefolkat (idag 4,5 milj, före hungersnöden under mitten av 1800-talet 8 milj invånare  på en dryg sjättedel av Sveriges yta) saknas tydlig gräns mellan det lantliga och det urbana. Landskapet är heligt och ursprunget för arkitekturen. Den oundgängliga döden är närvarande i form av mängder av fornlämningar och gamla kultplatser, såsom de berömda gånggrifterna norr om Dublin, Knowth och Newgrange. Den senare, äldre än Egyptens pyramider, vittnar om hög ingenjörskonst: en 19 m lång, lätt krökt stengång, som tillåter midvintersolståndets strålar att under ca 15 minuter nå in till dess botten.
IrlandAran-öarna på västkusten har ett säreget landskap, en sorts arkitektur i sig. Det gällde att skydda mot vind, skona odlingsbar mark och ha tillgång till vatten. Resultatet är stenmurar och åter stenmurar som omger små odlingsytor med bra mikroklimat. Under århundradena har man släpat tång och sand till dem för jordförbättring. Regnvatten samlas i naturliga eller byggda tråg (troughs). Alla dessa murar, kalkstensklippor och stränder utgör i sig en arkitektur, som tydligt inspirerat exv arkitekten bakom
Irland - Inis Méain Rest & SuitesInis Méain Restaurant & Suites: Shane de Blacam, ”the Godfather of Irish Architecture”. En byggnad uppförd i enkla material, sten och betong, i en enda lång, böjd och stram struktur med vy mot havet. Interiören är generös, maten god och miljön fridfull: väl värd ett besök! Även tröjfabriken på ön, skapad av samme arkitekt, har en omsorgsfull arkitektur. Det är arkitektur anpassad till platsen, såväl enkla villor på stranden (A2 Architects) som landskapsmöbler i sten.
Ett fint exempel på dagens offentliga irländska arkitektur är en av Dublins Finansdepartements nya byggnader invid St Stephens Green.  Dess fasad i kalksten har en djupstruktur där ljuset spelar, och inuti finns en stor central trappa som fungerar som ett uppehålls- och upplevelserum. Det har ritats av Shelley McNamara och Yvonne Farrell, Grafton Architects. Universita Luigi Bocconi i centrala Milano är ett annat exempel, skapat av samma arkitekter, med en fasad i grov, rå sten av gammaldags struktur.  Även det med en intressant trapphall. Professorsrummen är där förpassade högst upp. Italienarna lär älska byggnaden, som fick pris för bästa byggnad i världen 2008. Även s k Social Housings – lågbudgetbostäder – får en omsorgsfull formgivning, liksom studentbostäder.

I Irland finns mängder av ruiner, bl.a. 45 000 ringborgar och ett par tusen Tower Houses. De senare är mystiska och stolta och byggs ej sällan ihop med bostäder. De har tydligt inspirerat den moderna arkitekturen.
Ytterligare några prisbelönta irländska arkitekter: Peter Carroll (A2 Architects); Sheila O´Donnell & John Tuomey (RIBA Royal Gold Metal 2015); Michelle Fagan, Paul Kelly och Gary Lysaght (FKL Architects) och John Parker (ABK Architects).
Irländarna har länge fört en överlevnadskamp och det har lett till en skaparförmåga utöver det vanliga, menar Elizabeth. Några av Europas bästa arkitekter idag kommer från Irland. Fasaderna kanske är tunga och strama men inuti finns luftiga rum. Där strålar ljuset. Förmågan att skapa samband mellan yttre och inre miljö och kontakt med naturen är påfallande. Landskapet är aldrig långt borta och inspirationen kommer i hög grad från detta landskaps egen arkitektur, dvs med respekt för platsens själ! Vi har mycket att lära!

Irland Lena, Maria, WanjaElizabeths budskap bars fram av många vackra bilder, 90 % av dem hennes egna. De ledsagades bitvis av irländsk flöjtmusik.
Röster höjdes för en studieresa i Nya Iduns regi.

 

Vid pennan Inga Lundblad