Sie Christiernsson

Skådespelerska, Invald 1919.

Sie Christiernsson (1859–1923) började på Kungliga teatrarnas elevskola 1879 och uppträdde sedan åren 1881–1882 på Stora teatern i Göteborg. Efter sitt giftermål med regissören Henrik Christiernsson 1882 lämnade hon teatern och ägnade sig under några år i stället åt scenpedagogisk verksamhet. Då hennes man 1889–1896 var chef för Södra teatern i Stockholm uppträdde hon där. Åren 1909–1915 var hon knuten till Albert Ranfts ambulerande operettsällskap. Därefter återupptog hon sin scenpedagogiska verksamhet. Hon var en duktig pedagog och gav ett stort antal svenska skådespelare en god grund att stå på i deras vidare arbete inom teatern. /BW