Sigrid Carlheim-Gyllenskiöld

Pianist, pianopedagog. Invald 1890.

Sigrid Carlheim-Gyllenskiöld (1863–1938) fick sin utbildning vid Musikkonservatoriet i Stockholm, studerade sedan vidare först i Dresden och sedan åren 1886–1889 i Wien. Hon framträdde som konsertpianist i Sverige och Finland, men sin mest betydelsefulla insats gjorde hon som pianopedagog. Återkommen till Stockholm grundade hon hösten 1889 tillsammans med sina systrar Valborg och Cecilia Stockholms Musikinstitut, som sedermera utvidgades med filialer på Lidingö och Kungsholmen samt i Stocksund. Institutet las ner 1929. Sigrid Carlheim-Gyllenskiöld blev ledamot av Musikaliska Akademien 1912.

1918 tilldelades hon Litteris et Artibus. /BW