Sigrid Ulrich

Socialt verksam. Invald 1897.

Sigrid Ulrich (1858-1944) var född i Stockholm men kom som 10-åring till den svenska kolonin Saint Barthélemy i Karibien där hennes far kommendörkaptenen Bror Ulrich blivit generalguvernör.  Här bodde hon med sin familj i tio år. Bror Ulrich kom att bli kolonins siste generalguvernör. Han kallades till tjänsten 1868 och fick i alla hast bege sig till den avlägsna ön sedan hans företrädare, som var brodern Fredrik Carl, oväntat avlidit. Hustrun Josephine och de tre döttrarna Anna, 12 år, Ellen, 11 år, och 10-åriga Sigrid kom först ett halvår senare. Familjen blev kvar på ön fram till 1878 då den såldes tillbaka till den tidigare ägaren Frankrike. Enda gången  som familjen besökte Sverige under dessa år var i samband med flickornas konfirmandundervisning.

På Saint Barthélemy fanns ingen svensk skola och man anställde därför Brors syster Edla Ulrich som guvernant. Utöver att undervisa sina tre brorsdöttrar ägnade Edla mycket tid åt att skriva om livet på ön och avbilda bebyggelsen och naturen. Allt samlades i vad hon kallade en scrap book, som hon senare överlämnade till sina brorsdöttrar. Sigrid i sin tur donerade den efter sina systrars död till Sjöhistoriska Museet. Den utgör nu en viktig källa till kunskap om den sista svenska kolonin och hur man levde där.

Familjen drabbades 1877 av en stor sorg då Josephine Ulrich avled.  Året därpå, sedan Sverige vid en ceremoni överlämnat Saint Barthélemy till Frankrike, återvände Bror Ulrich  tillsammans med de tre döttrarna, sin syster Edla och andra svenskar till Sverige. Han fick en tjänstebostad i Långa Raden på Skeppsholmen och här bodde familjen fram till Brors död 1887.  Efter faderns död köpte de tre systrarna en villa i Herserud på Lidingö. De döpte sitt nya hem till Ullevi.

Uppväxten på Saint Barthélemy blev något som för alltid präglade de tre systrarnas liv. Ingen av dem skulle komma att återse ön, men de upphörde aldrig att berätta om sin barndom och uppväxt där.  Sigrid skrev många tidningsartiklar och berättade också i intervjuer i olika tidningar om sina upplevelser. Sveriges Radio gjorde 1938 en intervju med henne som finns att avlyssna på Sveriges Radios arkiv. Sigrid, då 80 år gammal, berättar med spröd men tydlig stämma om livet på ön.

Under sitt liv i Sverige tog Sigrid  flera sociala och ideella initiativ, bl.a. bildandet av en pensionsförening för sjuksköterskor. Hon engagerade sig i Fredrika Bremer Förbundet och var dess sekreterare ett antal år. Hon medverkade ofta i förbundets tidningar, först Dagny och sedan Hertha. Hon donerade betydande belopp till Svenska Sjöräddningssällskapet för utrustandet av en livräddningsbåt, som enligt hennes önskan gavs faderns namn. Motorbåten Bror Ulrich placerades vid sjöräddningsstationen på Hoburgen på Gotland och ersatte där en äldre roddbåt.

De tre systrarna  Ulrich levde tillsammans i villan på Lidingö livet ut. Anna avled 71 år gammal 1927 och Ellen avled  83 år gammal 1940. Sigrid bodde ensam kvar fram till sin död fyra år senare. Hon avled i sitt hem 86 år gammal. /BW