Valborg Aulin

Valborg Aulin Pianist, tonsättare, musiklärare. Invald 1890.

Valborg Aulin (1860–1928) var som tonsättare en föregångskvinna. Hon studerade vid Stockholms musikkonservatorium 1877–1882. Efter studierna undervisade hon i piano och uppträdde tillsammans med sin bror violinisten och tonsättaren Tor Aulin i Aulinkvartetten och i andra sammanhang. Med hjälp av Jenny Linds resestipendium studerade hon sedan musik i Köpenhamn, Berlin och Paris. I Paris komponerade hon en svit för orkester, Tableaux Parisiens, och en ballad för vokalsolist, blandad kör och stråkorkester, Procul este. Efter återkomsten till Sverige fortsatte hon att komponera och var förhållandevis framgångsrik, bl.a. framträdde hon med egna kompositionsaftnar 1896 och 1901 då enbart hennes egna verk spelades. Valborg Aulin komponerade många verk i kammarmusikformat, två stråkkvartetter och dessutom orgelverk och stycken för piano. Hennes stil har beskrivits som omisskännligt nordisk med ett lyriskt temperament.

Efter en del motgångar flyttade Valborg Aulin oväntat till Örebro 1903. Därmed lämnade hon det stockholmska musiklivet och upphörde också att komponera. I Örebro fortsatte hon som pedagog och konsertarrangör och blev kvar där under återstoden av sitt liv. /BW

Se även Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, www.skbl.se