Wendela Andersson-Falck

Gymnastikdirektör. Invald 1888.

Wendela Andersson-Falck (1854–1926) tillhör pionjärerna inom kvinnogymnastiken i vårt land. Hon hade utpräglade konstnärliga och estetiska anlag, som senare skulle sätta sin prägel på hennes gymnastiska verksamhet. Hon började sin utbildning med sju års studier vid Konstakademien 1875–1882 och framrädde som genre- och porträttmålarinna. År 1883 sökte hon till Gymnastiska Centralinstitutet (GCI) och genomgick den då nya lärarinnekursen. Hon anställdes sedan som gymnastiklärare vid Wallinska skolan och arbetade i flera år parallellt vid Anna Sandströms skola. I femton år (1899–1914) undervisade hon vid GCI.
1890-talet var en uppgångstid för den pedagogiska gymnastiken och blev också en höjdpunkt i Wendela Andersson-Falcks gymnastiska bana. Hennes konstnärliga talanger och plastiska formsinne fick göra sig gällande i de i sitt slag banbrytande teckningar hon utförde för olika läroböcker för blivande gymnastiklärare. Det hade länge stått klart att ungdomars fysiska fostran behövde uppfriskas genom mer tidsenliga läroböcker där illustrationer användes för att levandegöra den pedagogiska texten.  Mycket hade hänt sedan P.H. Lings dagar. Med konstnärlig inlevelse och anatomisk exakthet visade hon hur rörelser skulle utföras. Hennes teckningar har spritts över världen och återfinns ofta i utländsk facklitteratur.

Wendela Andersson-Falck beskrivs som en originell och stark personlighet, hennes entusiasm, dramatiska kommando och lyriska språk gjorde att hon fick eleverna med sig och i deras gymnastikuppvisningar fick hon fram en elegans som visade att hon framför allt var konstnär. /BW

Se även Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, https://skbl.se/sv/artikel/WendelaLovisaUlrikaAnderssonFalck