Anna Lenah Elgström-Collijn

Författare. Invald 1911.

Se svenskt kvinnobiografiskt lexikon, https://skbl.se/sv/artikel/AnnaLenahElgstrom