Birgitta Svanberg

Fil.dr., litteraturvetare. Invald 1997.

Birgitta Svanberg (1930–2013) var pionjär inom forskningen om kvinnliga författare och en av medgrundarna till Grupp 8, som bildades1968.  Hon växte upp i Skövde och utbildade sig till gymnasielärare i Stockholm. På slutet av 1960-talet sökte hon sig till Uppsala där litteraturdocenten Karin Westman Berg (invald 1973) hade startat det litteratursociologiska kvinnoforskningsseminariet och det var här som grundarna av det feministiska nätverket Grupp 8 träffades. 1989 disputerade Birgitta Svanberg på en avhandling om Agnes von Krusenstjerna, Sanningen om kvinnorna: en läsning av Agnes von Krusenstjernas romanserie Fröknarna von Pahlen. Avhandlingen var en de första feministiska avhandlingarna i litteratur. Birgitta Svanberg arbetade som gymnasielärare i Stockholm bl.a. på Åsö gymnasium. Vänner har berättat hur hon gillade utmaningar och när hon fick chansen att undervisa killarna på fordonsprogrammet lyckades hon få dem att älska Karin Boyes diktning. Vid sidan av undervisningen skrev hon ett stort antal artiklar och essäer om kvinnliga författare och medarbetade i olika verk om kvinnliga författare. Hon ingick i redaktionen för uppslagsverket Nordisk kvinnolitteraturhistoria som gavs ut 1993–1998. Tillsammans med Ebba Witt-Brattström sammanställde hon även en antologi i tre delar, Hundra skrivande kvinnor, om kvinnliga författare från forntiden fram till millennieskiftet 2000. /BW